اسکلروتراپی

اسکلروتراپی در درمان واریس  استفاده می شود. در این روش محلول خاصی با استفاده از سرنگ مخصوص بطور مستقیم وارد رگ می شود. این محلول جدار رگ را تخریب کرده و باعث لخته شدن خون داخل رگ می شود. با گذشت زمان، رگ به بافت اسکار تبدیل می شود و دیگر قابل رویت نیست. استفاده از این روش هرچند در ازبین بردن عروق ریز واریسی موفقیت بالایی دارد ولی به علت امکان تزریق زیرپوستی ناشی از عدم تبحر پزشک و یا پاره شده مویرگها ممکن است با عوارضی همچون تغییر رنگ و از بین رفتن پوست محل و یا بروز عوارض ناشی از حساسیت به مایع تزریق شده همراه باشد به همین علت امروزه در کلینیکهای مجهز درمان واریس بجای ان در بیشتر موارد از روشهای جدیدتر مانند استفاده از از دستگاه EFRF و یا Veingoh استفاده می شود

نوشته های مرتبط