مشاوره

مشاوره

فوق تخصصان این مرکز پس از بررسی سوابق بیمار و پس از انجام معاینات دقیق پزشکی و استفاده از روش های تشخیصی مدرن بهترین و کم هزینه ترین روش درمان با بهره گیری از امکان استفاده از خدمات بیمه های درمانی پایه و تکمیلی را ارائه می دهند
شما می توانید با ارسال عکس از پا و یا مدارک پزشکی سوالات خود را از ما بپرسید و یا برای روش مناسب درمان مشاوره بخواهید .

نوشته های مرتبط