مراقبت

آمادگی های قبل از درمان واریس

– استحمام قبل از درمان
– حذف موهای زاید از ناف تا مچ پا
– ناشتایی

مراقبت های بعد از درمان واریس

– تا سه روز بانداژ باز نشود. سپس باز نمایید و استحمام کنید

-مصرف داروهای تجویزی توسط پزشک

-سعی نماییددر سه روز اول بانداژ شل نشود

نوشته های مرتبط